Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Moderní trendy v krmení koní

 

V současné době se ve výživě koní setkáváme stále častěji s komerčně vyráběnými krmnými směsmi.

Jedná se bezesporu o významný prvek v chovu koní, který je v současnosti rychle rozvíjen, nicméně ani při zařazení těchto směsí do krmných dávek zvířat nesmíme zapomenout na základní principy výživy.
Mnoho majitelů zavídí zkrmování nových výrobků bez předchozího pečlivého uvážení či porady s odborníkem. Bez ohledu na kvalitu a výhody moderních produktů bychom chtěli upozornit, že ani tou nejdůmyslnější výživou nenahradíme koni jeho přirozené potřeby, pokud zanedbáme nebo bezdůvodně omezíme zajištění základních životních podmínek zvířat. Na výživu je nutné pohlížet komplexně s ohledem na celou organizaci chovu, technologii ustájení a individuálníé ošetřování koní.

Nevhodné způsoby chovu koní v souvislosti s výživou

Část plemenných hřebců, sportovních, pracovních tažných koní je chována v boxovém či vazném ustájení bez možnosti volného pohybu po výběhu či na pastvě. Nárazová intenzivní práce pak koni volný pohyb nenahradí. Dlouhý pobyt ve stáji je nevhodný zejména pro chovné klisny a hříbata, k jejichž zdárnému vývoji přispívá i skupinové ustájení. Současný výzkum potvrzuje zkušenosti chovatelů a dokládá poruchy vývoje kostí, vaziv, osvalení a poruchy chování při stájovém odchovu hříbat ve srovnání s pastevním odchovem. Takto odchovaní jedinci pak trpí nedostatečnou kapacitou životních funkcí (dýchací soustava, oběhový a mízní systém, pohybový aparát). Jedním z mnoha negativních stájových činitelů je obsah amoniaku (=čpavku) ve stájovém prostředí, který koně jednak dýchají, jednak snižuje kvalitu rohoviny kopyt.

 

Venku versus ve stáji

Mladí koně odchovaní "stájovým způsobem" mohou být při dobré výživě na první pohled líbivější, s krásným osvalením, mnohdy mohutnější než jejich pastevně odchovaní soukmenovci, často však na úkor kvality kostí, kloubů, šlach a výše jmenovaných systémů. Podávání krmiv zajišťujících vyšší přírůstek hmotnosti je v tomto případě kontraproduktivní, stejně jako v případě březích klisen chovaných bez možnosti volného pohybu v dostatečné míře. V případě hřebců je nutné zabezpečit speciální výběhy splňující požadavky na bezpečnost. Pohybování plemenných hřebců by mělo být vhodným doplněním jejich dalších aktivit.

 

Když si kůň "vyběhne"...

Pro volný pohyb koní musí být zřízeny odpovídající výběhy. Součástí každého výběhu by měl být přístřešek a výběhy by měly být vybaveny krmným místem pro seno a vodu.
Kůň tak může přijímat dlouhodobě malé dávky krmiva a plynule se pohybovat. Podáváním krmiva také předejdeme poruchám chování, které vznikají z nudy - vzájemné šarvátky, zlozvyky. Naopak podpoříme správnou funkci trávicího traktu, pomůžeme hůře krmitelným koním získat správnou kondici a zlepšíme psychický stav zvířete. Pokud volný pohyb koní ve výběhu či na pastvě není z jakýchkoli důvodů možný, je třeba kompenzovat volný pohyb ve stáji zajištěním vhodného mikroklimatu a nepřetržitého přísunu objemných krmiv, pokud to zdravotní stav umožňuje. Optimální stájové prostředí pak zahrnuje správné rozmezí teploty, vlhkosti a minimální koncentraci nežádoucích plynů.
K zajištění takového prostředí ne vždy pomáhá pečlivé utěsnění okem a dveří například v průběhu zimních měsíců. Nwvhodné mikroklima bývá příčinou dýchacích onemocnění koní.

 

Pozor na zlozvyky

Výskyt stájových zlozvyků u koní, které jsou zapříčiněny přemírou jejich volného času, můžeme omezit podáváním různých pamlsků či prodloužením doby strávené požíráním sena tím, že ho dáme do síťky s menšími oky. Při výběru pamlsků či podobných lizů je však nutné zohlednit jejich složení. Pokud si kůň ve větší míře "hraje" se solným lizem, může větší příjem soli způsobit poruchy metabolismu. Tyto doplňky je pak vhodné umístit v té části boxu, kde se kůň přirozeně vyskytuje, a chovatel by měl pamatovat na to, že se jedná pouze o nouzová řešení nenahrazující plně volný pohyb koně na pastvě či ve výběhu. Psychická i fyzická uvolněnost, které kůň ve volnosti dosáhne, je dobrým ředpokladem pro další poprok ve výcviku i pro příjemné rekreační ježdění.

 

Celoročně venku ano, ale...

Velmi populární se v posledních letech stává celoroční pobyt koní venku. Ovšem už méně zastánců tohoto systému si uvědomuje, co vše musí jejich areál splňovat, aby zabezpečil požadavky na pohodu zvířat. Některé aspekty venkovního chovu upravuje již legislativa, která například říká, že "trvalé celoroční ustájení pouze ve výbězích je možné pouze u rustikálních plemen, pokud byli takto chováni jedinci na tento způsob v daných klimatických podmínkách již před zimním obdobím navykáni". Další podmínky stanoví, že při pastevním odchovu, zejména v letním období, je třeba zajistit na pastvě permanentní napájecí zařízení nebo napájení minimálně 3x denně, a přístřešek, pokud výběhy přímo nesouvisejí se stájemi, do kterých mají koně přístup. Krmivo musí být předkládáno způsobem, aby k němu měla přístup všechna zvířata ze skupiny, tedy i ta na konci sociální hierarchie. Chovatel musí pečlivě zvážit plánované zatížení pastvin ve vztahu ke kategorii chovaných zvířat a zajistit vhodné prostory pro uskladnění krmiv i pro manipulaci se zvířaty, také uspořádání pastvin a výběhů včetně jejich střídání a obnovy aj. K zásadám techniky krmení pak patří krmení co možná nejčastěji a omezování výrazných a častých změn v krmné dávce